+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

Jesteśmy doradcami restrukturyzacyjnymi

Pomagamy firmom i konsumentom w upadłości i restrukturyzacji

Jako licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni pomagamy niewypłacalnym firmom i konsumentom w dobraniu najlepszej strategii wyjścia z kryzysu. Rozległa wiedza z zakresu finansów w połączeniu z kompleksową znajomością przepisów prawa umożliwia nam sprawne zidentyfikowanie przyczyn problemów finansowych i zaproponowanie najbardziej efektywnych środków naprawczych.
Po dokonaniu kompleksowej analizy sprawy podpowiemy, czy możliwa jest restrukturyzacja firmy czy może właściwym rozwiązaniem będzie upadłość. Niezależnie od wyboru rodzaju postępowania, gwarantujemy pełne zaangażowanie w sprawę oraz uczciwość. Przykładamy szczególną uwagę do tego, żeby upadłość wiązała się dla dłużnika z jak najmniejszymi kosztami, z kolei restrukturyzacja zapewniała dogodne warunki spłaty wierzycieli.

SPRAWDŹ

KOMU POMAGAMY

WIERZYCIELOM

Aktywnie reprezentujemy wierzycieli w upadłości i restrukturyzacji, dążąc do jak najszybszego odzyskania wierzytelności. Upadłość i restrukturyzacja to skomplikowane postępowania, w których właściwe wykorzystanie instrumentów prawnych wprost przekłada się na zwiększenie zaspokojenia wierzyciela.

FIRMOM W KRYZYSIE

Kompleksowo wspieramy niewypłacalne firmy w przeprowadzeniu procesu upadłości i restrukturyzacji. Umiejętnie przeprowadzona upadłość lub restrukturyzacja pozwala na zminimalizowanie jej kosztów i szybsze wyjście z problemów finansowych.

KONSUMENTOM

Doradzamy konsumentom, w jaki sposób pozbyć się długów. Upadłość konsumencka to najpopularniejsze, ale nie jedyne rozwiązanie.

SPRAWDŹ CO NOWEGO

NA NASZYM BLOGU

Uproszczona restrukturyzacja

Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku

W jednym z poprzednich artykułów omówiłem w sposób ogólny instytucję uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Następnie zwróciłem uwagę na to jak wygląda ten rodzaj postępowania z perspektywy wierzyciela. W tym artykule pokażę, jak przebiega

Czytaj więcej
Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością

Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością

Niewypłacalność to jedno z podstawowych pojęć związanych z prawem upadłościowym. Odpowiedź na pytanie, czy firma jest niewypłacalna determinuje możliwość prowadzenia w stosunku do niej jednego z postępowań insolwencyjnych. Zasada jest prosta i z pozoru oczywista.

Czytaj więcej
Postępowanie sanacyjne na czym polega

Postępowanie sanacyjne – na czym polega?

Postępowanie sanacyjne oferuje możliwość przeprowadzenia radykalnej i wielopłaszczyznowej restrukturyzacji. W przeciwieństwie do pozostałych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych umożliwia przeprowadzenie działań sanacyjnych, które zdeterminują ostateczny kształt propozycji układowych. Sanacja wiąże

Czytaj więcej

RESTRUKTURYZACJA CZY UPADŁOŚĆ?

WSPÓLNIE ZNAJDŹMY NAJLEPSZE WYJŚCIE Z KRYZYSU

UPADŁOŚĆ

Upadłość, zarówno firmy jak i konsumencka, polega na spieniężeniu majątku upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu. W postępowaniu biorą udział wierzyciele, którzy zgłoszą przysługujące im wierzytelności syndykowi. W klasycznym modelu postępowania syndyk obejmuje majątek dłużnika, zarządza nim, zabezpiecza go i przystępuje do jego likwidacji, a następnie wypracowane w ten sposób środki pieniężne przeznacza na zaspokojenie wierzycieli. Niejednokrotnie zdarza się, że sprzedaż całości majątku dłużnika łącznie jest korzystniejsza niż poszczególnych jego składników. W takiej sytuacji zasadne będzie złożenie wraz z wnioskiem o upadłość wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack).

RESTRUKTURYZACJA

Jej celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. Dłużnik wdraża środki naprawcze i zawiera układ z wierzycielami. Restrukturyzacja to rozwiązanie dla firmy zagrożonej niewypłacalnością lub już niewypłacalnej. Przeprowadza się ją w jednym z czterech wariantów. Wybór właściwego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego zależy od wielu czynników, w tym m.in. od tego, czy firma potrzebuje ochrony przed egzekucją, ilości wierzytelności spornych czy relacji z wierzycielami. W zależności od rodzaju wybranego postępowania restrukturyzacja firmy może ograniczać się do wprowadzenia zmian kosmetycznych lub oznaczać radykalną jej przebudowę. Odmiennie będzie się również prezentować czas trwania postępowania, swoboda dłużnika w podejmowaniu bieżących decyzji oraz zakres ingerencji sądu.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Adres

ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa
Scroll to Top