+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

Blog

Uproszczona restrukturyzacja

Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku

W jednym z poprzednich artykułów omówiłem w sposób ogólny instytucję uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Następnie zwróciłem uwagę na to jak wygląda ten rodzaj postępowania z perspektywy wierzyciela. W tym artykule pokażę, jak przebiega

Czytaj więcej »
Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością

Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością

Niewypłacalność to jedno z podstawowych pojęć związanych z prawem upadłościowym. Odpowiedź na pytanie, czy firma jest niewypłacalna determinuje możliwość prowadzenia w stosunku do niej jednego z postępowań insolwencyjnych. Zasada jest prosta i z pozoru oczywista.

Czytaj więcej »
Postępowanie sanacyjne na czym polega

Postępowanie sanacyjne – na czym polega?

Postępowanie sanacyjne oferuje możliwość przeprowadzenia radykalnej i wielopłaszczyznowej restrukturyzacji. W przeciwieństwie do pozostałych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych umożliwia przeprowadzenie działań sanacyjnych, które zdeterminują ostateczny kształt propozycji układowych. Sanacja wiąże

Czytaj więcej »
postępowanie o zatwierdzenie układu na czym polega

Postępowanie o zatwierdzenie układu – na czym polega?

Postępowanie o zatwierdzenie układu to najbardziej odformalizowany rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego. Ingerencja sądu w tok postępowania jest minimalna, co równoważy ograniczony zakres ochrony dłużnika przed egzekucją. Wraz z wprowadzeniem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego,

Czytaj więcej »
Kim jest doradca restrukturyzacyjny

Kim jest doradca restrukturyzacyjny i jakie ma kompetencje?

Prawidłowe i skuteczne przeprowadzenie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych wymaga nie tylko doświadczenia, doskonałej znajomości przepisów, lecz również wiedzy z zakresu finansów. Z tej przyczyny sprawowanie funkcji syndyka, zarządcy i nadzorcy powierzono podmiotom, legitymującym się

Czytaj więcej »
Wierzyciel w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Wierzyciel w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla dłużnika. Otwarcie uproszczonej restrukturyzacji następuje automatycznie bez jakiejkolwiek ingerencji sądu. Dłużnik natychmiast otrzymuje ochronę przed egzekucją i czynnościami windykacyjnymi. Brak kontroli

Czytaj więcej »
Scroll to Top