+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

O nas

Patrycja Rejewska

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny
członek ACCA

Jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym i radcą prawnym. Ukończyła kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w firmie doradczej należącej do tzw. wielkiej czwórki, a także współpracując z czołowymi kancelariami specjalizującymi się w upadłości i restrukturyzacji. Jako analityk finansowy dokonywała kompleksowej oceny sytuacji prawnej, finansowej i organizacyjnej, w tym analizy sprawozdań finansowych firm z różnych branż. Przygotowywała liczne wnioski o ogłoszenie upadłości oraz wnioski restrukturyzacyjne zarówno małych firm, jak i dużych spółek notowanych na giełdzie. Doprowadziła do zawarcia licznych układów. Brała udział w posiedzeniach rady wierzycieli jednej z największych firm windykacyjnych w Polsce.
Rozległa wiedza z zakresu finansów w połączeniu z doskonałą znajomością przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego pozwala jej na sprawne zidentyfikowanie przyczyn problemów finansowych oraz zaproponowanie adekwatnych środków restrukturyzacyjnych.

Wojciech Rejewski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym i radcą prawnym. Ukończył kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w jednej z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce, a także współpracując z czołowymi kancelariami specjalizującymi się w upadłości i restrukturyzacji. Przygotował wiele wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych. Aktywnie reprezentował dłużników i wierzycieli na każdym etapie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym w radach wierzycieli czy podczas zgromadzeń wierzycieli w celu głosowania nad układem. Doprowadził do zawarcia licznych układów w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz pomógł w oddłużeniu postawionych w stan upadłości firm i konsumentów.
Kompleksowa wiedza z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem procesowym oraz praktyką z zakresu negocjacji umożliwiają mu znalezienie najbardziej efektywnych rozwiązań dla klientów oraz wypracowanie porozumienia nawet w szczególnie trudnych okolicznościach. Wysoka skuteczność sporządzonych przez niego wniosków upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz ilość zawartych układów dowodzi, że nie ma sytuacji bez wyjścia.

POZNAJ USŁUGI NASZEJ KANCELARII

DLA WIERZYCIELI

Aktywnie reprezentujemy wierzycieli w upadłości i restrukturyzacji, dążąc do jak najszybszego odzyskania wierzytelności. Upadłość i restrukturyzacja to skomplikowane postępowania, w których właściwe wykorzystanie instrumentów prawnych wprost przekłada się na zwiększenie zaspokojenia wierzyciela.

DLA FIRM W KRYZYSIE

Kompleksowo wspieramy niewypłacalne firmy w przeprowadzeniu procesu upadłości i restrukturyzacji. Umiejętnie przeprowadzona upadłość lub restrukturyzacja pozwala na zminimalizowanie jej kosztów i szybsze wyjście z problemów finansowych.

DLA KONSUMENTÓW

Doradzamy konsumentom, w jaki sposób pozbyć się długów. Upadłość konsumencka to najpopularniejsze, ale nie jedyne rozwiązanie.
Scroll to Top