+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA FIRM EŁK

Jesteśmy doradcami restrukturyzacyjnymi

Pomagamy firmom z Ełku w dokonaniu restrukturyzacji zobowiązań

Uwolnić się od długów można na wiele sposobów. Wybór najbardziej korzystnego dla firmy rozwiązania problemów musi być poprzedzony wszechstronną analizą jej sytuacji i oceną opłacalności zastosowania poszczególnych scenariuszów restrukturyzacji. W każdym przypadku ważny jest czas reakcji reprezentantów zagrożonej niewypłacalnością lub już niewypłacalnej firmy na pogorszenie jej sytuacji finansowej. Zasada jest prosta – im szybsza reakcja na problemy finansowe, tym większe prawdopodobieństwo przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji.

Świadcząc usługi doradztwa restrukturyzacyjnego pomagamy w wyborze, a następnie wdrożeniu adekwatnego do sytuacji rodzaju postępowania. Po otwarciu postępowania, pośredniczymy w rozmowach z wierzycielami, nadzorcą/zarządcą i sędzią-komisarzem, umożliwiając firmie skoncentrowanie się na wdrażaniu programu naprawczego. W każdej sprawie staramy się przekonać wierzycieli do wizji restrukturyzacji dłużnika, doprowadzając do zawarcia układu. Pomogliśmy skutecznie zrestrukturyzować wiele firm z Ełku i okolic. W niektórych przypadkach wystarczające było otwarcie postępowania po to, by znaleźć platformę porozumienia z wierzycielami, w innych sprawach układ był poprzedzony długotrwałym wdrażaniem środków naprawczych.

POMAGAMY KONSUMENTOM I FIRMOM Z EŁKU

WIERZYCIELOM

Oczekiwania wierzyciela wobec postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego dłużnika są proste. Wierzyciel chce uzyskać najwyższy stopień zaspokojenia w najkrótszym czasie. Znając instrumenty prawne usprawniające postępowania oddłużeniowe, pomagamy osiągnąć ten cel.

FIRMOM W KRYZYSIE

Składając wniosek upadłościowy lub restrukturyzacyjny niewypłacalna firma dąży odpowiednio do jak najszybszego zakończenia funkcjonowania lub osiągnięcia porozumienia z wierzycielami na najkorzystniejszych zasadach. Świadcząc usługi na rzecz firm w kryzysie, pomagamy w osiągnięciu tych celów.

KONSUMENTOM

Zadłużony konsument szuka najlepszego sposobu na pozbycie się długów. W zależności od okoliczności zasadne będzie ogłoszenie upadłości lub zaproponowanie wierzycielom układu. Pomagamy w znalezieniu najlepszego sposobu na oddłużenie.

SPRAWDŹ CO NOWEGO

NA NASZYM BLOGU

Uproszczona restrukturyzacja

Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku

W jednym z poprzednich artykułów omówiłem w sposób ogólny instytucję uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Następnie zwróciłem uwagę na to jak wygląda ten rodzaj postępowania z perspektywy wierzyciela. W tym artykule pokażę, jak przebiega

Czytaj więcej
Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością

Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością

Niewypłacalność to jedno z podstawowych pojęć związanych z prawem upadłościowym. Odpowiedź na pytanie, czy firma jest niewypłacalna determinuje możliwość prowadzenia w stosunku do niej jednego z postępowań insolwencyjnych. Zasada jest prosta i z pozoru oczywista.

Czytaj więcej
Postępowanie sanacyjne na czym polega

Postępowanie sanacyjne – na czym polega?

Postępowanie sanacyjne oferuje możliwość przeprowadzenia radykalnej i wielopłaszczyznowej restrukturyzacji. W przeciwieństwie do pozostałych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych umożliwia przeprowadzenie działań sanacyjnych, które zdeterminują ostateczny kształt propozycji układowych. Sanacja wiąże

Czytaj więcej

UPADŁOŚĆ A RESTRUKTURYZACJA

WYBIERZ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DLA TWOJEJ FIRMY

UPADŁOŚĆ

Upadłość wiąże się z likwidacją całego majątku dłużnika. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne są następnie rozdzielane pomiędzy jego wierzycieli.

Kiedy wybrać upadłość?
AAA Spółka akcyjna z siedzibą w Ełku nie ma płynnych środków pieniężnych na zaspokojenie bieżących zobowiązań. Stan ten trwa już od ponad 3 miesięcy i ma charakter trwały. Reprezentanci spółki zlecili przeprowadzenie audytu, który wykazał brak celowości wdrażania środków restrukturyzacyjnych. Jednocześnie, z uwagi na to, że w skład zadłużonego przedsiębiorstwa z Ełku wchodzi hala z nowoczesną taśmą produkcyjną oraz maszyny niezbędne do prowadzenia działalności w sektorze spożywczym, firma jako całość jest atrakcyjną inwestycją dla jej konkurenta – BBB Spółka akcyjna z siedzibą w Ełku. W opisanej sytuacji możliwe jest wykorzystanie instytucji przygotowanej likwidacji, która przyspieszy przeprowadzenie upadłości niewypłacalnej spółki, a przez to pozwoli na ograniczenie kosztów prowadzonego postępowania upadłościowego.

RESTRUKTURYZACJA

Restrukturyzacja wdrażana jest w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości. Realizując program naprawczy, dłużnik dąży do wypracowania porozumienia z wierzycielami, proponując im warunki układu.

Dla kogo restrukturyzacja?
BBB Działająca w sektorze usług turystycznych CCC Spółka jawna w Ełku, z uwagi na pandemię koronawirusa, straciła płynność finansową. Stan ten utrzymywał się przez okres sześciu miesięcy. Pierwsi wierzyciele zaczęli prowadzić egzekucję ze składników majątku zadłużonej firmy. Po okresie spowolnienia do biura turystycznego z Ełku zaczynają napływać kolejni klienci. W ocenie reprezentantów niewypłacalnej spółki, w przypadku zatrzymania egzekucji oraz zamrożenia konieczności spłat zobowiązań na okres 6 miesięcy, zadłużona firma jest w stanie odzyskać płynność. W analizowanym przypadku rekomendowalibyśmy niezwłoczne zastosowanie uproszczonej restrukturyzacji. W ramach tego rodzaju postępowania, firma z Ełku uzyskałaby ochronę przed egzekucją już z chwilą obwieszczenia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Adres

ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa
Scroll to Top