+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA FIRM PŁOCK

Jesteśmy zespołem doradców restrukturyzacyjnych

Pomagamy firmom z Płocka w restrukturyzacji i upadłości

Jako zespół licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych od wielu lat pomagamy firmom w znalezieniu najkorzystniejszej drogi wyjścia z kryzysu.

Doskonała znajomość przepisów prawa oraz rozległa wiedza z zakresu finansów ułatwia nam sprawne przeanalizowanie sytuacji firmy i zarekomendowanie adekwatnych do okoliczności środków restrukturyzacyjnych.

W pierwszej kolejności wskażemy, czy możliwe jest przeprowadzenie restrukturyzacji firmy, czy może adekwatnym rozwiązaniem jest ogłoszenie jej upadłości. Jeżeli w grę wchodzi naprawa firmy, biorąc pod uwagę oczekiwania klienta oraz proponowane przez niego środki zaradcze, dobieramy najbardziej optymalny rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego.

Niezależnie od wdrażanego rodzaju postępowania, wspieramy klienta na każdym etapie sprawy, od złożenia wniosku aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Znajomość lokalnego rynku oraz specyfiki funkcjonowania Sądu Rejonowego w Płocku, pozwoliło nam skutecznie zrestrukturyzować wiele firm z regionu.

RESTRUKTURYZACJA CZY UPADŁOŚĆ FIRMY?

WYBIERZ NAJLEPSZĄ DROGĘ POZBYCIA SIĘ ZADŁUŻENIA

UPADŁOŚĆ

Upadłość firmy, oznacza likwidację wszystkich składników majątku dłużnika, a następnie podziału uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych pomiędzy jego wierzycieli. Upadłość wiąże się z zakończeniem funkcjonowania firmy.

Dla kogo upadłość?
Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą w sektorze usług marketingowych na terenie Płocka. Z uwagi na ogólnokrajowy kryzys, zainteresowanie usługami marketingowymi świadczonymi przez Jana Kowalskiego spadło na tyle, że działalność stała się nierentowna. Wszystkie wdrożone przez przedsiębiorcę środki restrukturyzacyjne okazały się nieskuteczne. Zadłużenie firmy urosło do łącznej kwoty 1.200.000,00 złotych. W skład majątku przedsiębiorcy wchodzi samochód o wartości 50.000,00 złotych, sprzęt informatyczny o wartości 10.000,00 złotych oraz nieruchomość o wartości 800.000,00 złotych. Z przeprowadzonych przez przedsiębiorcę analiz wynika, że dalsze prowadzenie firmy nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy z Płocka.

RESTRUKTURYZACJA

Restrukturyzacja, w przeciwieństwie do upadłości, nie prowadzi do zakończenia działalności firmy. W ramach tego rodzaju postępowania, dłużnik podejmuje działania ukierunkowane na przekonanie wierzycieli do akceptacji przygotowanych propozycji układowych, przedstawiając im celowość wdrażania konkretnych środków naprawczych.

Kiedy stosujemy restrukturyzację?
CCC Spółka jawna z siedzibą w Płocku działająca w branży budowlanej posiada czterech wierzycieli na łączną kwotę 650.000,00 złotych. Bezpośrednią przyczyną powstania zadłużenia firmy był przestój związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Aktualnie firma funkcjonuje w sposób niezakłócony. Jej bieżąca działalność operacyjna generuje zyski. Wierzyciele spółki sygnalizują chęć zawarcia porozumienia w zakresie spłat zobowiązań. W opisanym przypadku warto byłoby rozważyć wdrożenie uproszczonej restrukturyzacji.

SPRAWDŹ CO NOWEGO

NA NASZYM BLOGU

Uproszczona restrukturyzacja

Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku

W jednym z poprzednich artykułów omówiłem w sposób ogólny instytucję uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Następnie zwróciłem uwagę na to jak wygląda ten rodzaj postępowania z perspektywy wierzyciela. W tym artykule pokażę, jak przebiega

Czytaj więcej
Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością

Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością

Niewypłacalność to jedno z podstawowych pojęć związanych z prawem upadłościowym. Odpowiedź na pytanie, czy firma jest niewypłacalna determinuje możliwość prowadzenia w stosunku do niej jednego z postępowań insolwencyjnych. Zasada jest prosta i z pozoru oczywista.

Czytaj więcej
Postępowanie sanacyjne na czym polega

Postępowanie sanacyjne – na czym polega?

Postępowanie sanacyjne oferuje możliwość przeprowadzenia radykalnej i wielopłaszczyznowej restrukturyzacji. W przeciwieństwie do pozostałych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych umożliwia przeprowadzenie działań sanacyjnych, które zdeterminują ostateczny kształt propozycji układowych. Sanacja wiąże

Czytaj więcej

POMAGAMY KONSUMENTOM I FIRMOM Z PŁOCKA

WIERZYCIELOM

Doradzamy wierzycielom w procesach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dążymy do tego, żeby klient był na bieżąco informowany o istotnych etapach sprawy, współdecydując o dalszym jej kierunku. Z naszego doświadczenia wynika, że umiejętne wykorzystanie takich instytucji jak rada wierzycieli zwiększa stopień zaspokojenia wierzycieli.

FIRMOM W KRYZYSIE

Wspieramy firmy w kryzysie w kompleksowej obsłudze procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Umiejętne wykorzystanie instrumentów prawnych dostępnych w ramach tych postępowań umożliwia ograniczenie kosztów z tym związanych i szybsze pozbycie się zadłużenia.

KONSUMENTOM

Przygotowując wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dbamy nie tylko o to, żeby spełniał wymogi formalne, lecz przede wszystkim o to, żeby jego zawartość już na wstępnym etapie sprawy przemawiała za oddłużeniem konsumenta. W toku postępowania upadłościowego chronimy interes klienta na każdym etapie sprawy.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Adres

ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa
Scroll to Top