+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA FIRM RADOM

Stanowimy zespół doradców restrukturyzacyjnych

Pomagamy firmom z Radomia w przeprowadzeniu restrukturyzacji

Jest wiele wariantów pozbycia się długów. W niektórych przypadkach jedynym rozwiązaniem będzie ogłoszenie upadłości. W każdej sytuacji, w której reprezentanci firmy zauważają choćby cień szansy na poprawę jej kondycji finansowej, warto rozważyć przeprowadzenie jej restrukturyzacji. W przypadku restrukturyzacji, to dłużnik przedstawia wierzycielom warunki proponowanego układu. Propozycje układowe mogą przewidywać m.in. redukcję wysokości zadłużenia, rozłożenie zobowiązań na raty czy konwersję wierzytelności na udziały. Konstruując propozycje układowe należy mieć jednak na uwadze to, im gorsze warunki spłaty, tym niższe prawdopodobieństwo oddania głosu za układem przez wierzycieli.

Wybór optymalnego dla zadłużonej firmy wariantu wyjścia z kryzysu powinien być poprzedzony kompleksową oceną jej sytuacji. W każdym przypadku niezwykle istotna jest szybkość reakcji reprezentantów zadłużonej firmy. Jako licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni pomagamy w wyborze właściwego rodzaju postępowania, dopasowując rekomendowane postępowanie do oczekiwań klienta i okoliczności sprawy. Zaufali nam liczni przedsiębiorcy z Radomia i okolic. Skutecznie przeprowadziliśmy jedną z największych restrukturyzacji gospodarstwa rolnego w regionie.

ŚWIADCZYMY USŁUGI NA RZECZ FIRM I KONSUMENTÓW Z RADOMIA

FIRMOM W KRYZYSIE

Wyjść z kryzysu można na różne sposoby. Podpowiadamy, który rodzaj postępowania jest dla zadłużonej firmy optymalny. Po ogłoszeniu upadłości lub otwarciu restrukturyzacji pomagamy na każdym etapie sprawy aż do prawomocnego zakończenia postępowania oddłużeniowego.

WIERZYCIELOM

Oczekiwania wierzycieli w stosunku do postępowań upadłościowych czy restrukturyzacyjnych dłużników są jednoznaczne. Wierzyciele chcą uzyskać najwyższy poziom zaspokojenia w możliwie najkrótszym czasie. Doskonała znajomość procedur oddłużeniowych umożliwia nam osiągnięcie tych celów.

KONSUMENTOM

Istnieje co najmniej kilka sposobów na uwolnienie niewypłacalnego konsumenta od długów. Najczęściej celowe będzie ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

SPRAWDŹ CO NOWEGO

NA NASZYM BLOGU

Uproszczona restrukturyzacja

Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku

W jednym z poprzednich artykułów omówiłem w sposób ogólny instytucję uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Następnie zwróciłem uwagę na to jak wygląda ten rodzaj postępowania z perspektywy wierzyciela. W tym artykule pokażę, jak przebiega

Czytaj więcej
Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością

Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością

Niewypłacalność to jedno z podstawowych pojęć związanych z prawem upadłościowym. Odpowiedź na pytanie, czy firma jest niewypłacalna determinuje możliwość prowadzenia w stosunku do niej jednego z postępowań insolwencyjnych. Zasada jest prosta i z pozoru oczywista.

Czytaj więcej
Postępowanie sanacyjne na czym polega

Postępowanie sanacyjne – na czym polega?

Postępowanie sanacyjne oferuje możliwość przeprowadzenia radykalnej i wielopłaszczyznowej restrukturyzacji. W przeciwieństwie do pozostałych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych umożliwia przeprowadzenie działań sanacyjnych, które zdeterminują ostateczny kształt propozycji układowych. Sanacja wiąże

Czytaj więcej

RESTRUKTURYZACJA A UPADŁOŚĆ FIRMY SPRAWDŹ, CO ZROBIĆ W TWOJEJ SYTUACJI

RESTRUKTURYZACJA

Restrukturyzacja może wiązać się z wprowadzeniem nieznacznych zmian w funkcjonowaniu firmy lub oznaczać radykalne, wielopłaszczyznowe zmiany sprowadzające się do całkowitego przemodelowania działalności firmy. Wspólną cechą wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych jest to, że dłużnik dąży do zawarcia układu z wierzycielami, przekonując ich do słuszności zastosowanego programu naprawczego.

Dla kogo restrukturyzacja?
Kancelaria księgowa ZYX Spółka komandytowa w Radomiu, z uwagi na pojawienie się dwóch konkurencyjnych biur księgowych, straciła znaczną część przychodów. W konsekwencji Spółka nie ma możliwości płacenia kontrahentom na czas. Wierzyciele z tytułu zobowiązań przeterminowanych o więcej niż trzy miesiące grożą podjęciem wobec firmy z Radomia czynności windykacyjnych. Spółka liczy, że aktualnie prowadzona akcja marketingowa skierowana do firm znajdujących się w upadłości i restrukturyzacji, umożliwi podwojenie przychodów i wygenerowanie zysku wystarczającego na spłatę wierzycieli w ciągu dwóch następnych lat. W opisanej sytuacji ZYX Spółka komandytowa w Radomiu powinna rozważyć złożenie wniosku restrukturyzacyjnego.

UPADŁOŚĆ

Upadłość prowadzi się wobec firmy, której sytuacji finansowej nie da się poprawić na tyle, żeby pozwoliło to na osiągnięcie porozumienia z wierzycielami. W modelowej upadłości likwiduje się wszystkie składniki mienia dłużnika, a następnie wygenerowane tak środki pieniężne wypłaca się wierzycielom.

Kiedy wybrać upadłość?
AAA XYZ Spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu nie ma środków pieniężnych na terminowe zaspokajanie zobowiązań. Stan ten utrzymuje się od ponad 3 miesięcy. Spółka próbowała wdrożyć środki naprawcze, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Z wykazu majątku wynika, że spółka posiada 30.000,00 złotych na rachunkach bankowych oraz zapasy w łącznej kwocie 100.000,00 złotych. Łączna wysokość zadłużenia wynosi 900.000,00 złotych, z czego zobowiązania krótkoterminowe stanowią 160.000,00 złotych. W takich okolicznościach XYZ Spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu powinna złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Adres

ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa
Scroll to Top