+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA FIRM BIAŁYSTOK

Jesteśmy doradcami restrukturyzacyjnymi

Pomagamy firmom z Białegostoku w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji

Jako licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni wspieramy firmy w kryzysie w dobraniu najlepszej strategii restrukturyzacyjnej. Kompleksowa znajomość przepisów prawa w połączeniu z rozległą wiedzą z zakresu finansów umożliwia nam szybkie zidentyfikowanie przyczyn problemów finansowych, a następnie zaproponowanie najbardziej optymalnych środków zaradczych.

Po dokonaniu wszechstronnej analizy sprawy doradzimy, czy zasadna jest restrukturyzacja firmy czy może należy rozważyć ogłoszenie jej upadłości. Bez względu na wybrany rodzaj postępowania, dbamy o to, żeby w sposób najbardziej optymalny zabezpieczyć interes klienta, zapewniając wsparcie w toku całego procesu naprawczego. Aktywnie włączamy się w proces wypracowania porozumienia z wierzycielami, dążąc do tego, żeby osiągnięty układ odzwierciedlał realne możliwości finansowe niewypłacalnej firmy.

Znajomość uwarunkowania lokalnego rynku, jak również specyfiki funkcjonowania Sądu Rejonowego w Białymstoku, umożliwiło nam skuteczne i sprawne przeprowadzenie wielu restrukturyzacji firm z regionu.

POMAGAMY KONSUMENTOM I FIRMOM Z BIAŁEGOSTOKU

FIRMOM W KRYZYSIE

Pomagamy zadłużonym firmom w kompleksowym przeprowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Służymy wsparciem na każdym etapie sprawy, począwszy od przygotowania wniosku inicjującego wybrany rodzaj postępowania aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

WIERZYCIELOM

Reprezentując wierzycieli w toku restrukturyzacji i upadłości, dążymy do uzyskania najwyższego możliwego stopnia zaspokojenia wierzytelności. Aktywny udział wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym czy upadłościowym zapewnia im realny wpływ na czynności dłużnika, umożliwiając im współdecydowanie o dalszym toku postępowania.

KONSUMENTOM

Sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a następnie reprezentujemy upadłych w toku postępowania. W przypadku dostrzeżenia możliwości zawarcia układu, przygotowujemy wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Szukamy rozwiązania, które umożliwi oddłużenie na najkorzystniejszych dla klienta warunkach.

SPRAWDŹ CO NOWEGO

NA NASZYM BLOGU

Uproszczona restrukturyzacja

Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku

W jednym z poprzednich artykułów omówiłem w sposób ogólny instytucję uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Następnie zwróciłem uwagę na to jak wygląda ten rodzaj postępowania z perspektywy wierzyciela. W tym artykule pokażę, jak przebiega

Czytaj więcej
Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością

Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością

Niewypłacalność to jedno z podstawowych pojęć związanych z prawem upadłościowym. Odpowiedź na pytanie, czy firma jest niewypłacalna determinuje możliwość prowadzenia w stosunku do niej jednego z postępowań insolwencyjnych. Zasada jest prosta i z pozoru oczywista.

Czytaj więcej
Postępowanie sanacyjne na czym polega

Postępowanie sanacyjne – na czym polega?

Postępowanie sanacyjne oferuje możliwość przeprowadzenia radykalnej i wielopłaszczyznowej restrukturyzacji. W przeciwieństwie do pozostałych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych umożliwia przeprowadzenie działań sanacyjnych, które zdeterminują ostateczny kształt propozycji układowych. Sanacja wiąże

Czytaj więcej

RESTRUKTURYZACJA CZY UPADŁOŚĆ?

W JAKI SPOSÓB POZBYĆ SIĘ DŁUGÓW?

RESTRUKTURYZACJA

Restrukturyzacja, w odróżnieniu do upadłości, nie wiąże się z zakończeniem działalności firmy. Składając wniosek restrukturyzacyjny firma dąży do osiągnięcia porozumienia z wierzycielami, przekonując ich do skuteczności aktualnie wdrażanych lub planowanych środków naprawczych.

Dla kogo restrukturyzacja?
BBB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku dostrzega znaczący spadek rentowności niektórych kontraktów. Gdyby nie tych parę niekorzystnych umów, sytuacja finansowa spółki byłaby dobra. W związku z tym firma zaczyna mieć problem z bieżącym regulowaniem zobowiązań. W opisanej sytuacji zasadne będzie wdrożenie postępowania sanacyjnego, które umożliwia odstąpienie od niekorzystnych umów wiążących spółkę.

UPADŁOŚĆ

Upadłość firmy, sprowadza się do likwidacji całego majątku dłużnika, a następnie przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków na spłatę jego wierzycieli. Ten rodzaj postępowania zakłada zakończenie funkcjonowania firmy.

Kiedy wybrać upadłość?
AAA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku ma problem z bieżącym regulowaniem zobowiązań. Przeterminowanie niektórych zobowiązań przekracza 3 miesiące. Łączne zadłużenie firmy przekracza 700.000,00 złotych. W skład majątku spółki wchodzą dwa samochody o wartości 50.000,00 złotych każdy oraz nieruchomość o wartości 100.000,00 złotych. Z przeprowadzonych przez spółkę analiz wynika, że wdrożenie środków restrukturyzacyjnych jest niemożliwe lub niecelowe. W opisanej sytuacji zasadne będzie ogłoszenie upadłości AAA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Adres

ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa
Scroll to Top