+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA FIRM SUWAŁKI

Jesteśmy licencjonowanymi doradcami restrukturyzacyjnymi

Pomagamy firmom z Suwałk w przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji

Restrukturyzacja jest skomplikowanym procesem ukierunkowanym na poprawę kondycji finansowej firmy. Proces ten może być dokonany wewnętrznie lub z udziałem sądu. W przypadku tej drugiej opcji niewypłacalne firmy mają do wyboru cztery rodzaje postępowań sądowych. Już sam wybór właściwego postępowania może zaważyć na sukcesie przyszłego procesu naprawczego.

Z naszego doświadczenia wynika, że skuteczna restrukturyzacja sądowa to proces odpowiednio przygotowany i przemyślany. Dlatego pomagamy firmom nie tylko w sporządzeniu wniosku restrukturyzacyjnego, lecz również obmyśleniu strategii postępowania oraz zaplanowaniu rodzaju, sposobu i harmonogramu wdrożenia środków naprawczych.

Pomogliśmy skutecznie zrestrukturyzować wiele firm z Suwałk i okolic. Znajomość specyfiki rynku lokalnego umożliwia nam jeszcze lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców z tego regionu.

RESTRUKTURYZACJA CZY UPADŁOŚĆ?

W JAKI SPOSÓB POZBYĆ SIĘ DŁUGÓW?

UPADŁOŚĆ

Upadłość to proces, który w uproszczeniu zakłada likwidację należącego do dłużnika majątku, a następnie podział otrzymanych w ten sposób środków w celu zaspokojenia w jak najwyższym stopniu jego wierzycieli. Proces ten wdraża się w przypadku, gdy nie ma żadnych perspektyw na uzdrowienie kondycji finansowej firmy.

Kiedy stosujemy upadłość?
Jan Nowak prowadzi działalność gospodarczą w sektorze usług eventowych na terenie Suwałk. Z uwagi na ogólnokrajowy kryzys, zainteresowanie usługami tego rodzaju spadło na tyle, że działalność stała się nieopłacalna. Wszystkie zastosowane przez przedsiębiorcę środki naprawcze okazały się nieskuteczne. Ogólne zadłużenie firmy urosło do kwoty 200.000,00 złotych. W skład majątku przedsiębiorcy wchodzi samochód o wartości 20.000,00 złotych oraz hala namiotowa o wartości 60.000,00 złotych. Przedsiębiorca z Suwałk planuje zrezygnować ze świadczenia usług eventowych, ograniczając zwiększający się poziom zadłużenia. W takiej sytuacji rekomendowane jest ogłoszenie upadłości.

RESTRUKTURYZACJA

Restrukturyzacja to proces, który w wyniku wdrożenia w przedsiębiorstwie określonych zmian w jego funkcjonowaniu, ma doprowadzić do poprawy jego funkcjonowania. W ramach każdego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik przedstawia wierzycielom propozycje układowe, które ci mogą zaakceptować lub odrzucić.

Kiedy restrukturyzacja?
Tomasz Kowalski prowadzi gospodarstwo rolne w okolicach Suwałk. Z uwagi na spadające ceny mleka, prowadzona przez niego hodowla bydła mlecznego nie pozwala mu na terminowe spełnianie zobowiązań. Z przeprowadzonych przez niego analiz wynika, że bardziej opłacalna byłaby zmiana dotychczasowego profilu gospodarstwa rolnego na hodowlę bydła mięsnego. W opisanym przypadku, przy założeniu, że właściciel gospodarstwa rolnego z okolic Suwałk posiada płynne środki na prowadzenie postępowania, zasadne byłoby wdrożenie sanacji. Ten rodzaj postępowania pozwoliłby mu na spokojne przebranżowienie i osiągnięcie porozumienia z wierzycielami w warunkach ochrony przed egzekucją.

SPRAWDŹ CO NOWEGO

NA NASZYM BLOGU

Uproszczona restrukturyzacja

Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku

W jednym z poprzednich artykułów omówiłem w sposób ogólny instytucję uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Następnie zwróciłem uwagę na to jak wygląda ten rodzaj postępowania z perspektywy wierzyciela. W tym artykule pokażę, jak przebiega

Czytaj więcej
Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością

Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością

Niewypłacalność to jedno z podstawowych pojęć związanych z prawem upadłościowym. Odpowiedź na pytanie, czy firma jest niewypłacalna determinuje możliwość prowadzenia w stosunku do niej jednego z postępowań insolwencyjnych. Zasada jest prosta i z pozoru oczywista.

Czytaj więcej
Postępowanie sanacyjne na czym polega

Postępowanie sanacyjne – na czym polega?

Postępowanie sanacyjne oferuje możliwość przeprowadzenia radykalnej i wielopłaszczyznowej restrukturyzacji. W przeciwieństwie do pozostałych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych umożliwia przeprowadzenie działań sanacyjnych, które zdeterminują ostateczny kształt propozycji układowych. Sanacja wiąże

Czytaj więcej

POMAGAMY KONSUMENTOM I FIRMOM Z SUWAŁK

WIERZYCIELOM

Restrukturyzacja i upadłość to postępowania skomplikowane, wymagające od wierzycieli zachowania czujności na każdym etapie sprawy. Świadcząc usługi doradztwa skupiamy się na tym, żeby nasz klient uzyskał najwyższy możliwy stopień zaspokojenia wierzytelności w jak najkrótszym czasie.

FIRMOM W KRYZYSIE

Pomagamy firmom w kryzysie w przejściu przez newralgiczny okres postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. Uczestniczymy w procesie dochodzenia do porozumienia z wierzycielami, starając się znaleźć kompromis pomiędzy ich oczekiwaniami a możliwościami finansowymi dłużnika.

KONSUMENTOM

Nie w każdym przypadku konsument, aby pozbyć się długów musi oddać cały majątek. W niektórych przypadkach istnieje możliwość zawarcia porozumienia z wierzycielami, dzięki któremu zadłużenie może zostać rozłożone na dogodne raty lub nawet zredukowane.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Adres

ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa
Scroll to Top