+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

Upadłość konsumencka Warszawa

upadłość konsumencka warszawa

Upadłość konsumencka Warszawa

– czym jest i jak ją ogłosić?

Upadłość konsumencka Warszawa to nowa usługa, w ramach której oferujemy kompleksową pomoc w przeprowadzeniu procesu upadłości konsumenckiej wobec mieszkańców Warszawy i okolic.

Upadłość konsumencka to proces dedykowany dla osób niewypłacalnych, czyli takich, które utraciły zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań. Z procedury mogą korzystać osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, w tym również byli przedsiębiorcy.

Upadłość konsumencka jest procesem skomplikowanym, różniącym się w znaczny sposób od zwykłego postępowania cywilnego. Ewentualne błędy, niedociągnięcia popełnione przez dłużnika, mogą wiązać się z szeregiem negatywnych konsekwencji, takimi jak umorzenie postępowania lub brak oddłużenia.

Usługa upadłość konsumencka Warszawa skierowana jest do osób zamieszkałych w obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, a więc w m.st. Warszawa, Piasecznie, Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim, Otwocku, Nowym Dworze Mazowieckim czy Wołominie.

Upadłość konsumencka Warszawa – najważniejsze informacje

W ramach usługi upadłość konsumencka Warszawa pomagamy Ci na każdym etapie upadłości. Nasza współpraca zaczyna się na etapie przygotowania wniosku o upadłość konsumencką a kończy po prawomocnym zakończeniu postępowania upadłościowego.

Usługa upadłość konsumencka Warszawa zapewni Ci komfort na każdym etapie współpracy. Pierwszą czynnością jest przygotowanie kompletnego, spełniającego wymogi formalne wniosku o upadłość konsumencką. Następnie wspólnie podpisujemy wniosek upadłościowy i składamy go w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Po ogłoszeniu upadłości pomagamy Ci na każdym etapie procesu, dbając o efektywną komunikację z syndykiem, wierzycielami i sądem.

Od samego początku podejmujemy starania, żeby upadłość konsumencka wiązała się dla Ciebie z jak najmniejszymi niedogodnościami. Od samego początku koncentrujemy się na wywalczeniu jak najlepszych warunków oddłużenia.

Usługa upadłość konsumencka Warszawa dedykowana jest dla osób niewypłacalnych, czyli takich, które utraciły zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Z procedury mogą skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W ogłoszeniu upadłości nie stoi obecnie na przeszkodzie fakt uprzedniego prowadzenia działalności gospodarczej. Ogłosić upadłość mogą również osoby prowadzące gospodarstwo rolne.

Usługę upadłość konsumencka Warszawa kierujemy do niewypłacalnych osób z Warszawy, Piaseczna, Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, Otwocka, Nowego Dworu Mazowieckiego czy Wołomina. Ograniczenie oferty do mieszkańców tych miejscowości wynika z tego, że proces upadłości będzie toczyć się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Samo ogłoszenie upadłości nie jest trudne. Jednakże brak odpowiedniego skonstruowania wniosku może przynieść skutki odwrotne od zamierzonych. W ramach usługi upadłość konsumencka Warszawa podchodzimy do sprawy holistycznie, dbając o każdy szczegół przyszłego procesu upadłości.

Upadłość konsumencka to nie obowiązek, a uprawnienie. Żeby skorzystać z upadłości konsumenckiej należy złożyć wniosek. Wniosek o upadłość konsumencką musi zawierać konkretne, wymienione w ustawie informacje. Nasze doświadczenie podpowiada nam jednak, że to o wiele za mało, by spokojnie przejść przez proces upadłości.

W ramach usługi upadłość konsumencka Warszawa zyskujesz:

  • komfort i spokój – przygotowujemy kompletny, zgodny z wymogami formalnymi wniosek o upadłość konsumencką a następnie już w toku upadłości terminowo i wyczerpująco odpowiadamy na zarządzenia syndyka lub sądu.
  • zaufanego i profesjonalnego doradcę – upadłość konsumencka to proces, w którym ścierają się interesy wielu podmiotów – wierzycieli, syndyka, sądu i upadłego. Kolejne wezwania kierowane przez wierzycieli i komorników, zarządzenia sądu i syndyka sprawiają, że trudno jest się w tym odnaleźć. W tych warunkach warto mieć zaufanego i profesjonalnego doradcę.
  • osiągnięcie najlepszych możliwych rezultatów upadłości – od samego początku współpracy dążymy do osiągnięcia nadrzędnego celu w postaci oddłużenia. Usługa upadłość konsumencka Warszawa tak naprawdę sprowadza się do podjęcia czynności ukierunkowanych na uwypuklenie okoliczności korzystnych dla Ciebie w kontekście ustalenia warunków oddłużenia.

Upadłość konsumencka to dobre rozwiązanie, ale nie jedyne. W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy złożenie wniosku o upadłość konsumencką jest właściwym rozwiązaniem. Jeżeli z przeprowadzonego przez nas audytu okaże się, że optymalnym rozwiązaniem jest zawarcie układu z wierzycielami, w ramach usługi upadłość konsumencka Warszawa, pomożemy Ci w osiągnięciu porozumienia z wierzycielami.

Upadłość konsumencka w Warszawie – zmiany w prawie

Nowelizacja przepisów prawa, która weszła w życie 24 marca 2020 roku przyniosła znaczną liberalizację prawa upadłościowego. Przede wszystkim zniknęły przesłanki obligujące sąd do oddalenia wniosku o upadłość konsumencką w sytuacji m.in.:

  1. gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
  2. gdy dłużnik w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku, wbrew przepisom ustawy, nie zgłosił w terminie wniosku upadłościowego;
  3. gdy w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku, w stosunku do dłużnika zostało umorzone postępowanie upadłościowe z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika.

Aktualnie ocena przyczyn powstania stanu niewypłacalności została przesunięta na późniejszy etap postępowania upadłościowego. Przyczyny powstania stanu niewypłacalności nie determinują tego, czy upadłość zostanie ogłoszona, lecz to, czy dłużnik będzie mógł liczyć na oddłużenie.

W zależności od okoliczności sprawy, dłużnik będzie mógł liczyć na:

  • umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty – w sytuacji, gdy osobista sytuacja dłużnika wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat;
  • warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty – w sytuacji, gdy niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat nie ma charakteru trwałego;
  • umorzenie zobowiązań po wykonaniu planu spłat przez okres do 3 lat – w sytuacji, gdy stan niewypłacalności dłużnika nie powstał z winy umyślnej lub na skutek rażącego niedbalstwa dłużnika;
  • umorzenie zobowiązań po wykonaniu planu spłat przez okres od 3 do 7 lat – w sytuacji, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

W ramach usługi upadłość konsumencka Warszawa, już na samym początku współpracy oceniamy, na jakich warunkach jest możliwe oddłużenie. Na etapie składania wniosku o upadłość konsumencką oraz w toku upadłości dbamy o to, żeby uwypuklić pozytywne dla klienta okoliczności powstania stanu niewypłacalności

Może Cię również zainteresować:

Scroll to Top