+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

Wniosek o upadłość konsumencką warszawa

wniosek o upadłość konsumencką warszawa

Wniosek o upadłość konsumencką Warszawa

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces, który umożliwia kompleksowe uregulowanie sytuacji finansowej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Z procedury mogą również skorzystać byli przedsiębiorcy oraz rolnicy (Ci ostatni pod warunkiem, że nie prowadzą innej działalności gospodarczej).

Do ogłoszenia upadłości konieczne jest złożenie wniosku. Wniosek o upadłość konsumencką z pozoru nie jest skomplikowanym pismem. Jednakże nawet najmniejszy błąd przy jego wypełnieniu może mieć negatywne skutki dla całego procesu upadłości, łącznie z brakiem oddłużenia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, przygotowaliśmy usługę – wniosek o upadłość konsumencką Warszawa. Usługa obejmuje analizę sytuacji finansowej, przygotowanie kompletnego wniosku o upadłość konsumencką oraz jego złożenie w sądzie. Usługa – wniosek o upadłość konsumencką Warszawa skierowana jest nie tylko do mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy, lecz także mających problemy finansowe mieszkańców innych miejscowości, objętych zakresem właściwości Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, czyli m.in. Piaseczna, Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, Otwocka, Nowego Dworu Mazowieckiego czy Wołomina.

Co obejmuje usługa wniosek o upadłość konsumencką Warszawa?

Sprawdzamy, czy upadłość konsumencka to najlepsze rozwiązanie, wskazując na prawdopodobne warunki umorzenia zobowiązań

Wspólnie z Tobą zbieramy informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku a następnie tworzymy kompletny wniosek o upadłość konsumencką

Nasze doświadczenie podpowiada nam, że najwięcej błędów i braków formalnych pojawia się na etapie podpisania wniosku, dlatego robimy to wspólnie

Osobiście zawozimy wniosek o upadłość konsumencką do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

Monitorujemy status rozpoznania sprawy aż do ogłoszenia upadłości

Kto może skorzystać z usługi wniosek o upadłość konsumencką Warszawa?

Usługa wniosek o upadłość konsumencką Warszawa skierowana jest do osób niewypłacalnych. Niewypłacalność oznacza utratę możliwości spłaty wymagalnych zobowiązań. Przyjmuje się, że osoba jest niewypłacalna, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przekracza trzy miesiące.

Upadłość konsumencka to proces dedykowany osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże procesem objęte są również zobowiązania byłych przedsiębiorców z tytułu uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej mogą skorzystać pod pewnymi warunkami osoby prowadzące gospodarstwo rolne.

Działamy przede wszystkim w obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Dlatego usługa wniosek o upadłość konsumencką Warszawa skierowana jest do osób zamieszkałych we właściwości tego sądu i obejmuje mieszkańców m.in. Piaseczna, Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, Otwocka, Nowego Dworu Mazowieckiego czy Wołomina.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Wraz z dużą nowelizacją prawa upadłościowego (która weszła w życie 24 marca 2020 roku), zniknęły przepisy, które w określonych sytuacjach obligowały Sąd do oddalenia wniosku o upadłość konsumencką.

Aktualnie okoliczności powstania stanu niewypłacalności czy fakt wcześniejszego oddalenia wniosku o upadłość konsumencką nie są brane pod uwagę przez sąd w chwili podejmowania decyzji o ogłoszeniu upadłości.

Tak naprawdę, żeby ogłosić upadłość konsumencką, trzeba być:

  1. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz
  2. osobą niewypłacalną

Przy ocenie przesłanki niewypłacalności istotne jest, żeby zainteresowana osoba miała co najmniej jednego wierzyciela.

Jakie dokumenty i informacje są niezbędne do realizacji usługi wniosek o upadłość konsumencką Warszawa?

  • Dane identyfikacyjne – potrzebne są Twoje dane identyfikacyjne takie jak numer PESEL i NIP (o ile wcześniej prowadziłeś działalność gospodarczą)
  • Wykaz majątku – zestawienie majątku obejmujące opis wszystkich składników majątku wraz z oszacowaniem i zabezpieczeniami (takimi jak hipoteka, zastaw)
  • Informacja o przychodach i kosztach – zestawienie przychodów i kosztów z ostatnich sześciu miesięcy wraz z potwierdzającą dokumentacją, taką jak m.in. umowa o pracę, PIT-y za ostatnie lata, paragony lub faktury dokumentujące wydatki
  • Wykaz wierzycieli – zestawienie zobowiązań wraz z całą dokumentacją towarzyszącą, w tym m.in. wezwaniami do zapłaty, wyrokami, nakazami zapłaty, ugodami, dokumentacją z postępowań egzekucyjnych
  • Historia powstania stanu niewypłacalności – to najistotniejsza część wniosku, gdyż ostatecznie determinuje wynik postępowania. Konieczne będzie przygotowanie szczegółowego opisu powstania stanu niewypłacalności, czyli pokazania, w jaki sposób stałeś się niewypłacalny.

3 powody, dla których warto skorzystać z usługi wniosek o upadłość konsumencką Warszawa

Upadłość konsumencka to proces, w którym każda czynność ma znaczenie. Nawet jeden błąd popełniony we wniosku o upadłość konsumencką może skutkować późniejszym umorzeniem postępowania.

  • Wiedza i doświadczenie doradców restrukturyzacyjnych

Usługa wniosek o upadłość konsumencką Warszawa realizowana jest przez doradców restrukturyzacyjnych. Dzięki naszemu doświadczeniu i znakomitej znajomości przepisów prawa upadłościowego wiemy, na co musimy zwrócić uwagę przy przygotowaniu wniosku o upadłość konsumencką.

  • Szybkość procesu

Upadłość konsumencka z założenia ma toczyć się szybko. Jednak błędy popełnione na etapie składania wniosku o upadłość konsumencką mogą sprawić, że zarówno przed jej ogłoszeniem, jak i w toku procesu, możesz zostać zasypany wezwaniami i zobowiązaniami. W ramach usługi wniosek o upadłość konsumencką Warszawa dbamy o to, żeby wniosek upadłościowy był kompletny i spełniał wymogi formalne wynikające z obowiązujących przepisów, co przekłada się na płynniejszy tok sprawy.

  • Korzystna strategia

Nowelizacja przepisów prawa upadłościowego sprawiła, że ogłoszenie upadłości z pozoru nie jest skomplikowane. Jednak złożenie wniosku o upadłość konsumencką bez m.in. szczegółowego opisu historii powstania stanu niewypłacalności jest błędem, który może mieć negatywne skutki dla wyniku postępowania. Przygotowując wniosek o upadłość konsumencką szczególną uwagę przykładamy do tego, żeby po ogłoszeniu upadłości syndyk nie miał wątpliwości co do genezy powstania stanu niewypłacalności i możliwości finansowych klienta.

Może Cię również zainteresować:

Scroll to Top