+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – jak szybko uratować firmę?

Począwszy od 24 czerwca 2020 roku firmy w kryzysie mogą korzystać z nowej procedury restrukturyzacyjnej, która umożliwia im sprawne zawarcie porozumienia z wierzycielami w warunkach ochrony przed egzekucją. Uproszczona restrukturyzacja, bazując na przepisach dotyczących postępowania o zatwierdzenie układu, niweluje jego główne mankamenty (ochrona przed agresywnymi działaniami wierzycieli, brak możliwości wypowiedzenia kluczowych dla dłużnika umów). Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne mogą wdrożyć wszystkie firmy mające problem ze spłatą zobowiązań. Nieistotne jest to, czy problemy finansowe powstały w okresie epidemii lub w związku z epidemią COVID-19.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – przebieg postępowania

Otwarcie uproszczonej restrukturyzacji następuje w chwili ukazania się obwieszczenia o tym fakcie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W treści obwieszczenia ujawnia się dane dłużnika, imię i nazwisko nadzorcy układu oraz wskazanie dnia układowego. W celu dokonania obwieszczenia składa się wniosek o publikację obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Formularze dotyczące Monitora Sadowego i Gospodarczego są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Od wniosku uiszcza się opłatę w wysokości 500,00 złotych. Poniżej zamieszczam uzupełniony formularz wniosku o publikację obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Jeszcze przed dokonaniem obwieszczenia dłużnik zawiera umowę o nadzór z wybranym przez siebie doradcą restrukturyzacyjnym. Lista doradców restrukturyzacyjnych jest dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Począwszy od dnia zawarcia umowy wybrany doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję nadzorcy układu. Równocześnie dłużnik powinien przekazać nadzorcy układu spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz propozycje układowe.

Następnie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne przebiega w następujący sposób:

  1. nadzorca układu w terminie 3 dni od otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego zawiadamia o tym fakcie sąd restrukturyzacyjny;
  2. dłużnik rozsyła do wierzycieli zawiadomienia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, propozycje układowe wraz z kartami do głosowania,
  3. dłużnik we współpracy z nadzorcą układu zbiera głosy wierzycieli na piśmie;
  4. nadzorca stwierdza przyjęcie układu oraz sporządza sprawozdanie;
  5. dłużnik składa do sądu restrukturyzacyjnego wniosek o zatwierdzenie układu.

Uproszczona restrukturyzacja – zakres ochrony przed egzekucją 

Wyróżnikiem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest szeroki zakres ochrony przed egzekucją prowadzoną zarówno przez wierzycieli niezabezpieczonych, jak i zabezpieczonych na majątku dłużnika. Postępowania egzekucyjne prowadzone przez wierzycieli niezabezpieczonych wobec dłużnika ulegają zawieszeniu z mocy prawa z chwilą otwarcia postępowania. Ponadto, wierzyciele nie posiadający zabezpieczeń rzeczowych nie mogą wszcząć nowych postępowań egzekucyjnych w trakcie trwania uproszczonej restrukturyzacji. 

To, czy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ochroni dłużnika również przed egzekucjami prowadzonymi z wniosku wierzycieli zabezpieczonych zależy od treści propozycji układowych. W przypadku, gdy propozycje układowe przewidują pełne zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych w terminie określonym w układzie, takie zobowiązania będą objęte układem bez konieczności uzyskania zgody poszczególnych wierzycieli. W takiej sytuacji, wierzyciele zabezpieczeni nie będą mogli w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wszcząć postępowań egzekucyjnych. Z kolei prowadzone przez nich egzekucje ulegną zawieszeniu z mocy prawa z chwilą otwarcia postępowania. Jeżeli w treści propozycji układowych dłużnik przewiduje w stosunku do tej grupy wierzycieli jakąkolwiek redukcję, egzekucje będą toczyć się dalej.

Otworzyć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne można tylko jeden raz

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to ciekawe rozwiązanie dla firm, które dążą do szybkiego osiągnięcia porozumienia w warunkach ochrony przed egzekucją. Decydując się na ten wariant restrukturyzacji, trzeba liczyć się z tym, że wdrożyć go można wyłącznie jeden raz. Z tego względu cały proces musi być odpowiednio przygotowany i przemyślany. Szczególne znaczenie ma prawidłowe i adekwatne do okoliczności skonstruowanie propozycji układowych. Kształt propozycji układowych wyznaczy zakres ochrony przed egzekucją w toku całego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Scroll to Top