+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

Kategoria: Restrukturyzacja

Uproszczona restrukturyzacja

Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku

W jednym z poprzednich artykułów omówiłem w sposób ogólny instytucję uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Następnie zwróciłem uwagę na to jak wygląda ten rodzaj postępowania z perspektywy wierzyciela. W tym artykule pokażę, jak przebiega

Czytaj więcej »
Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością

Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością

Niewypłacalność to jedno z podstawowych pojęć związanych z prawem upadłościowym. Odpowiedź na pytanie, czy firma jest niewypłacalna determinuje możliwość prowadzenia w stosunku do niej jednego z postępowań insolwencyjnych. Zasada jest prosta i z pozoru oczywista.

Czytaj więcej »
Postępowanie sanacyjne na czym polega

Postępowanie sanacyjne – na czym polega?

Postępowanie sanacyjne oferuje możliwość przeprowadzenia radykalnej i wielopłaszczyznowej restrukturyzacji. W przeciwieństwie do pozostałych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych umożliwia przeprowadzenie działań sanacyjnych, które zdeterminują ostateczny kształt propozycji układowych. Sanacja wiąże

Czytaj więcej »
postępowanie o zatwierdzenie układu na czym polega

Postępowanie o zatwierdzenie układu – na czym polega?

Postępowanie o zatwierdzenie układu to najbardziej odformalizowany rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego. Ingerencja sądu w tok postępowania jest minimalna, co równoważy ograniczony zakres ochrony dłużnika przed egzekucją. Wraz z wprowadzeniem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego,

Czytaj więcej »
Kim jest doradca restrukturyzacyjny

Kim jest doradca restrukturyzacyjny i jakie ma kompetencje?

Prawidłowe i skuteczne przeprowadzenie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych wymaga nie tylko doświadczenia, doskonałej znajomości przepisów, lecz również wiedzy z zakresu finansów. Z tej przyczyny sprawowanie funkcji syndyka, zarządcy i nadzorcy powierzono podmiotom, legitymującym się

Czytaj więcej »
Wierzyciel w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Wierzyciel w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla dłużnika. Otwarcie uproszczonej restrukturyzacji następuje automatycznie bez jakiejkolwiek ingerencji sądu. Dłużnik natychmiast otrzymuje ochronę przed egzekucją i czynnościami windykacyjnymi. Brak kontroli

Czytaj więcej »
Przyjęcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Przyjęcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Głosowanie nad układem to kluczowy etap każdego postępowania restrukturyzacyjnego. Przyjęcie układu stanowi zwieńczenie całego procesu naprawy przedsiębiorstwa. Realizacja planu restrukturyzacyjnego jest oczywiście bardzo ważna, natomiast znacznie istotniejsze

Czytaj więcej »
Scroll to Top